Anunțuri în ziarele vremii

Aceste anunțuri sunt decupaje din ziare vechi (reclame), care arată dezvoltarea comercială a străzii Elena Doamna.