Corespondența dintre proprietarul ”Casei Joseph Zoller”, Gianina Vera Poroșnicu și nepotul lui Joseph Zoller, Doru Mihail Margulies

[Corespondență în limba Română] De la Alexandru Sava către domnul Doru Mihail Margulies:

 

Mă numesc Alexandru Sava și vă scriu în numele restauratorului, doamna avocat Poroșnicu Gianina Vera.

Pentru a mă prezenta mai pe îndelete, misiunea mea este să reprezint Casa „Joseph Zoller” atât în mediul online, cât și în mediul offline.

În mediul online, voi crea din Casa „Joseph Zoller” o bijuterie digitală, o piesă de artă imersivă ce va avea să fie la un click distanță pentru oricine e atras, curios și entuziasmat de cultură. Mai mult, În digital, am preluat toată partea de Social Media, am început să contribui creativ la conceptul vizual al Casei „Joseph Zoller” și am început să aplic strategia de digitalizare.

În mediul offline, voi reprezenta Casa „Joseph Zoller” la evenimente culturale, întruniri și licitații. De asemenea, mă voi implica direct în organizarea de evenimente ce promovează acest monument istoric.

În septembrie am participat la licitația de artă organizată la Ateneul Național din Iași, cu ocazia expoziției intitulate „România regală la Iași”.

Am adjudecat o fotografie veche din anul 1904 cu Piața Unirii din Iași, fotografie scoasă la licitația organizată de către Casa de Licitații Historic în cadrul unei expoziții inedite, cu obiecte de patrimoniu, colecții de fotografii și documente care au o directă legătură cu familia regală a României!

Doamna avocat Poroșnicu Gianina Vera, restauratoarea Casei Joseph Zoller, este un avocat cunoscut cu prestigiu atât în orașul Iași, dar și în România. Doamna avocat are 3 sedii ale casei de avocatură, sediul principal fiind la Casa Joseph Zoller.  

În cursul anului trecut, doamna avocat Poroșnicu Gianina Vera a fost invitată pe domeniul lui Louis Vuitton, unde, în compania managerului general Louis Vuitton România și administratorului domeniului, a povestit istoria evreului industriaș Joseph Zoller, poveste ce este asemănătoare cu cea a lui Louis Vuitton.

Dacă îmi permiteți, aș dori să vă spun mai multe despre noi, ce activități întreprindem și cum ne dorim să creăm un brand, pentru a putea duce mai departe numele străbunicului dumneavoastră, Joseph Zoller. În jurul Casei „Joseph Zoller” trebuie definit un brand național și internațional, o imagine care să revitalizeze orașul, o poveste care să inspire și să educe. Este vorba despre cum rămânem în conștiința oamenilor prin digitalizare culturală și puterea exemplului.

Procesul de restaurare a casei a durat 3 ani. În interior casa a fost decorata în stilul La Belle Epoque, în amintirea a ce a realizat străbunicul dumneavoastră.

În casa sunt picturi valoroase ale unor pictori contemporani, tocmai pentru a reface atmosfera de palat aristocratic. În casa sunt colectii de porțelanuri pictate manual din epoca în care trăia Joseph Zoller.

În Casa Joseph Zoller se afla și una dintre cele 4 fotografii ale lui Mihai Eminescu, poet, prozator și jurnalist român, socotit de cititorii români și de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română.

La exterior, mai precis la poartă, avem un infokiosk ce spune, prin mijloace multimedia, povestea casei.

Avem în curtea Casei Joseph Zoller pianul Arthur Proks, vechi de aproximativ 100 de ani, al faimosului anticar Grumazescu. Vrem să creăm o scenetă din perioada La Belle Epoque cu personaje și instrumente muzicale.  

Echipa care a restaurat monumentul istoric este echipa care a restaurat și Palatul Culturii, cel mai frumos edificiu cultural ieșean.

Istoricul Iftimie Sorin, care este cel mai bun istoric al Iașului, a scris monografia Casei Joseph Zoller.

Multe personalități ale Iașului au trecut pragul casei și au apreciat opera de restaurare.

Prim balerina, Ailiesei Monica, este imaginea Casei Joseph Zoller. Am avut o ședință foto specială cu ea, unde au fost surprinse cadre de vis ce întregesc amintirea vremurilor. Am inclus cateva imagini în arhiva foto.

Casa Joseph Zoller are deja papetărie, cărți poștale, sacoșe, istoria tipizată, plicuri, etc. În orasul Iași sunt semne instalate care indică turiștilor direcția către Casa Joseph Zoller.

(lipsa, dulciuri)

Fotografi cunoscuți au venit în număr foarte mare și au suprins casa, unii având chiar și drona, pentru a surpinde un aerial frumos. În interiorul arhivei atașate avem urmatoarele foldere cu poze:

• Zoller Family 

• 100 Years Old Piano 

• Porosnicu Gianina Vera 

• Mihai Eminescu Rare Photo 

• Joseph Zoller Sweets 

• Joseph Zoller House (2020/Interior/Outside) 

• Funeral Stone + Info/Testimonial 

• Giuviaierul Slefuit 

• From City Mayor to Joseph Zoller House 

• Prim-Ballerina @ Joseph Zoller  

 

Casa vecină, casă care exista pe vremea lui Joseph Zoller, un conac boieresc din secolul 18, s-a vândut recent și noi sperăm ca prin noul proprietar să ia calea unei restaurări.

Pentru moment, avem deja un manechin realistic care își asteaptă locul în scenetă. El este la Opera din Iași unde îi este pregătit costumul de epocă. În scenetă, acest manechin este de fapt fiica lui Joseph Zoller,  celebra pianista. Alături de acestea, pe drum sunt 2 manechine realistice de copii. Vrem să reîntregim familia prin aceasta scenetă.

^ Legat de această discuție, ne puteți spune ce vârsta aveau cei 5 copiii când strabunicul dumneavoastră, Joseph Zoller, era în plină glorie? De asemenea, ce vârsta avea Joseph Zoller și soția dumnealui în acea perioadă? Cum se numea fiica lui, cea care a devenit o pianistă de renume?

În arhiva atașată avem fotografia de la mormantul lui Joseph Zoller, dar și mărturii din ziarele vremii de la înmormantarea lui. La mormânt am facut curățenie și reamenajare. Întreținem cât se poate de mult acest mormânt și curățăm ca pe viitor să reamenajăm mormântul și să îi redăm aspectul de odinioară.

La anul ne propunem să lansam cartea Giuvaierul Șlefuit, carte scrisă de înșăși strănepoata lui Ion Creanga, Olguta Creanga-Caia. Ion Creanga este unul dintre cei mai faimoși scriitori pentru copii din România. Lansarea de carte va fi ca un spectacol, datorită notorietății scriitoarei și multe personalități își vor face apariția.

Cartea va fi cu povestiri pentru copiii, dar împletită în jurul Casei Joseph Zoller și a lui Joseph Zoller.

Ilustratiile cărții au fost realizate de către Violeta Diordiev, premiată cu Locul 1 Mondial pentru Ilustrații pentru copiii.  

Am atașat în arhiva foto conceptul coperții pe care l-am realizat, dar și illustrațiile pe care le-a realizat doamna Violeta Diordiev.

Vă rugăm din suflet să ne transmiteți orice material legat de Joseph Zoller și de familia Zoller pentru a putea duce această poveste mai departe. Orice informație este foarte importantă pentru noi și vă rugăm să ne comunicați tot ceea ce vă puteți aduce aminte. Vă mulțumim anticipat și vă asteptăm cu dragă inimă în Iași, și ne-ar face o deosebita plăcere dacă ați veni la lansarea cărții!

Ne puteți găsi pe Facebook la https://www.facebook.com/CasaJosephZoller, unde deja avem aproximativ 3000 de fani și postăm în fiecare zi despre Casa Joseph Zoller, despre activitățile noastre, despre familia Zoller, despre Istoria evenimentelor ce înconjoară Monumentul Istoric, despre celebra Fabrica de Ciocolată anexată casei și multe altele.

Suntem de asemenea și pe Instagram, unde construim o prezenta și o comunitate: https://instagram.com/casajosephzoller/

Pe doamna avocat o puteți găsi la: 

- Profil Personal: https://www.facebook.com/porosnicu.gianina 

- Pagina Personala Avocat: https://www.facebook.com/avocatporosnicugianina (RO) & https://www.facebook.com/Lawyer-Porosnicu-Gianina-Vera-101375734682288 (EN) 

- Numar Telefon: +40 763 111 111  

- Email: contact@porosnicugianina.ro

Pe mine mă puteți găsi la:  

- Profil Personal: https://www.facebook.com/alexandru.fabian/  

- Numar Telefon: +40 757 140 889  

- Email: alexander@porosnicugianina.ro / allexsavafabian@gmail.com / alexandru@acidstudios.ro  

Suntem și pe Wikipedia:  

- https://ro.wikipedia.org/wiki/Casa_Joseph_Zoller_din_Iași (Here we are working to improve the article’s content)  

- https://ro.wikipedia.org/wiki/Gianina_Vera_Poroșnicu

 

[Corespondență în limba Engleză] De la Alexandru Sava către domnul Doru Mihail Margulies:

 

Dear Mr. Margulies,

 

My name is Alexandru Savaand I am wiriting to you  I am writing to you in the name of the restorer, Mrs. Poroșnicu Gianina Vera.

 

In order to present myself leisurely, my mission is to represent the Joseph Zoller House both online and offline.

 

Online, I will turn the Joseph Zoller House into a digital jewel, an immersive art which will be one click away for whoever is charmed, curious or excited about culture. Furthermore, I started to contribute creatively regarding the visuals of the Joseph Zoller House in social media and I started to apply digitization strategies.

 

Offline, however, I represent the Joseph Zoller House at cultural events, meetings and auctions. Likewise, I am directly involved regarding the coordination of events that promote this historic monument.

 

In September, I took part in the art auction held at the Iasi National Athenaeum (Ateneul National din Iasi), on the occasion of the ‘Royal Family in Iasi’ exhibition.

 

 I got an old photograph from 1904 with the Union Square from Iasi, photograph put up for an auction organised by the Historic Auction House in an unique exhibition, with heritage items, various collections of photographs and documents which have connections with the Royal Family of Romania!

 

Mrs. Lawyer Poroșnicu Gianina Vera, the restorer of The Joseph Zoller House, is a well-known lawyer both in the city of Iasi, but also in Romania. She has three offices for the law firm, the main one being located at The Joseph Zoller House.

 

Last year, Mrs. Lawyer Porosnicu Gianina Vera was invited at the Louis Vuitton headquarters, where, accompanied by the Louis Vuitton General Manager from Romania and the headquarters’ commissioner, told the story of the jewish industrialist Joseph Zoller, a story similar to that of Louis Vuitton.

 

If I may, I would like to tell you more about us, what kind of activities are undertaken and how we want to create a brand, so as to keep alive your great-grandfather's name, Joseph Zoller. Revolving around The Joseph Zoller House, must be a national and international brand, a figure which can revive the city, a story aimed towards inspiration and education. It is about how we are perceived in the consciousness of people through cultural digitization and the power of example.

 

The restoration process of the house took three years. Indoors, the house was decorated in the Belle Epoque style, in the memory of your great-grandfather's achievements.

 

Inside, there are also valuable paintings of contemporary painters, precisely to recreate the ambiance of a noble palace, but also porcelain collections from the age of Joseph Zoller.

 

In the Joseph Zoller House there is one of the four original photographs with Mihai Eminescu, who was a poet, prose writer and journalist, considered by Romanian readers and critics to be the most important poetic figure in Romanian literature.

 

Outside, at the gate, there is an infokiosk which tells the story of the house through multimedia means.

 

In the yard, there is the 100 years old Arthur Proks piano, which belonged to the famous antiquarian Grumazescu. We intend to create a scene inspired by the Belle Epoque period, with characters and musical instruments.

 

The team which helped restore the historical monument is the same that restored the Palace of Culture, the most beautiful cultural edifice in Iasi.

 

Historian Iftimie Sorin, the best historian in Iasi, wrote the Joseph Zoller’s House monograph.

 

The Romanian State Television (TVR) broadcasted from the Joseph Zoller House.

 

Many personalities from Iasi entered the house and were surprised by the restoration work.

 

Prim-ballerina Ailiesei Monica is the image of the Joseph Zoller House. We had a special photo shoot for her, where amazing frames were taken that transcend you to a distant past. I included some pictures in the Photo archive.

 

The Joseph Zoller House already has office supplies, postal cards, bags, envelopes etc. In the city of Iasi, there are signs indicating tourists on the path towards the Joseph Zoller House.

 

We even have Joseph Zoller sweets: chocolate, candy and cakes. They have been created in order to keep alive the memory of Joseph Zoller’s chocolate factory, which had 25 employees in 1912. The candy has your great-grandfather's name on them and they are ordered from a chocolate factory in Bucharest. Likewise, we have dozens of cakes with the J.Z. ensign. We attached pictures with all of these in the Photo Archive.

 

Well-known photographers came in large numbers to photograph the house, some of them using drones to get stunning shots from above. In the attached archive, there are the following folders:

• Zoller Family

• 100 Years Old Piano

• Porosnicu Gianina Vera

• Mihai Eminescu Rare Photo

• Joseph Zoller Sweets

• Joseph Zoller House (2020/Interior/Outside)

• Funeral Stone + Info/Testimonial

• Giuviaierul Slefuit

• Joseph Zoller House Monograph

• From City Mayor to Joseph Zoller House

• Prim-Ballerina @ Joseph Zoller

• City Sign to Joseph Zoller House

• Joseph Zoller Porcelain

 

The neighboring house, which also existed in the time of Joseph Zoller, an 18th century aristocratic mansion, was sold recently and we hope that through the new owner it will take the path of restoration.

 

At the moment, we already have a realistic mannequin which is patiently waiting for its role in an unique scene. It is located at the Iasi Opera, where its vintage costume is designed. In the scene, this mannequin portrays Joseph Zoller’s daughter, the famous pianist. Along with her, there will be two more mannequins depicting children. Hence, we intend to reunite the whole family.

 

Related to this topic, perhaps you could tell us what were the ages of the five children when your great-grandfather, Joseph Zoller, was in his glory days? Also, what were the ages of Joseph Zoller and his wife in that time? What was the name of his daughter, the one who became a famous pianist?

 

In the attached archive, you will find a photograph with Joseph Zoller’s grave, but also testimonials from the newspapers of the time from his funeral. We try to maintain the grave as best as possible and we intend to restore it to its initial appearance.

 

Next year, we are planning to release the Giuvaierul Slefuit (Polished Gem)  book, written by Ion Creanga’s great-granddaughter, Olguta Creanga-Caia. Ion Creanga is one of the most famous writers of children’s books in Romania. The release will be like an exhibition, due to the writer’s reputation and many personalities will be present.

 

The book will have stories for children, with themes revolving around both Joseph Zoller and the Joseph Zoller House.

 

The book’s illustrations were made by Violeta Diordiev, awarded with the 1st place worldwide in children’s illustrations.

 

I attached in the Photo Archive a concept for the cover which I created and also the illustrations made by Mrs. Diordiev.

 

We kindly ask you to send us anything related to Joseph Zoller and the Zoller family, so we can take this story further in time. Any information is vital to us and we ask you to tell us everything you can remember. Thank you in advance, we are looking forward to seeing you at the book’s release!

 

You can find us on Facebook https://www.facebook.com/CasaJosephZoller, where we have almost 3000 followers and post almost daily about the Joseph Zoller House, our activities, the Zoller family, the history that surrounds the historic monument and the chocolate factory annexed to the house.

 

We are also on Instagram, where we are constantly building a community:

 

https://instagram.com/casajosephzoller/

 

You can find Mrs. Lawyer at:

 

Personal Facebook Profile: https://www.facebook.com/porosnicu.gianina

Webpage: https://www.facebook.com/avocatporosnicugianina (RO) & https://www.facebook.com/Lawyer-Porosnicu-Gianina-Vera-101375734682288 (EN)

Mobile Phone Number: +40 763 111 111

Email: contact@porosnicugianina.ro

 

You can find me at:

 

Personal Facebook Profile: https://www.facebook.com/alexandru.fabian/

Mobile Phone Number: +40 757 140 889

Email: alexander@porosnicugianina.ro / allexsavafabian@gmail.com / alexandru@acidstudios.ro

 

We are also on Wikipedia:

 

- https://ro.wikipedia.org/wiki/Casa_Joseph_Zoller_din_Iași (Here we are working to improve the article’s content) 

 

- https://ro.wikipedia.org/wiki/Gianina_Vera_Poroșnicu

 

Yours faithfully,

Sava Alexandru

 

[Corespondență în limba Română] De la Doru Mihail Margulies către Alexandru Sava:

 

Va multumesc pentru mail-ul pe care l-am citit cu mare interes. Asteptam de ceva timp un semn si ma bucur ca au sosit prin dvs. Cum mai este ea?

Va rog sa ii transmiteti toate cele bune daca o veti mai contacta.

Eu nu folosesc Facebook sau Instagram, deci clipurile de pe youtube sunt accesibile si interesante pentru mine. 

As dori sa fac urmatoarele precizari

 Joseph Zoller a fost bunicul meu, tatal mamei mele Elsa, si nu strabunicul meu

V-am trimis majoritatea informatiilor pe care le aveam, presupun ca aveti copii cu ele 

Erau 4 copii, nu 5 - Filly 1902/1967 – Paula 1907/1907 – Henri Millo 1910/1991 – Elsa 1910/2001

Doar Filly (Theofila, presupun) avea o fiica, Josette, care a colaborat cu Radio Bucuresti (sectiunea nemteasca din moment ce era din Cernauti) si a scris articole sub numele de Josette Dan. Millo si Paula nu au mostenitori. Josette a murit in 2016.

Pianista despre care vorbiti este mama mea Elsa, era foarte talentata, dar niciodata nu a avut o cariera in domeniul acesta. 

Aceeasi Elsa isi amintea ca atunci cand era mica, a sarutat-o pe Regina Maria cand a vizitat casa in care stateau deja diplomatii francezi, dupa cum spuneti in documentele voastre. De asemenea, il adora pe tatal sau (pe care l-a pierdut la 13 ani) si vorbea despre el aproape in fiecare zi a vietii ei.

Arhiva fotografica este impresionanta. Probabil pianul era al mamei mele? Nu stiu. In orice caz, tot ce s-a realizat in jurul numelui Zoller este frumos (dulciurile arata minunat) si transmit complimentele mele creatorului. Doamna Porosnicu a facut o lucrat foarte bine si sunt mandru ca numele bunicului meu renaste intr-o astfel de maniera.

As fi interesat daca as putea participa in (sceneta) pe care o realizati? Eu traiesc in Italia si in Elvetia, nu prea aproape de Iasi! Am fost acolo in 1968 si am vizitat cimitirul din Copou si alte locuri.

Nu am niciunul dintre documentele mamei mele deoarece casa a fost vanduta acum mult timp, este emotionant si surprinzator, avand in vedere iubirea pentru omul acesta.

Interesul meu principal ar fi în recuperarea părții mele din Palatul Braunstein, din Piața Unirii. Această clădire a fost construită de străbunicul meu, Adolf Braunstein și a aparținut bunicilor meu (I. Mărgulieș și Maria Braunstein). Era condus de bunicul meu Isidore Mărgulieș. De fapt, tatăl meu Aurel, când era în Iași, a cumpărat majoritatea acțiunilor de la alți moștenitori, și el era proprietarul principal, dar nu am nicio dovadă. În orice caz, prin mama sa Maria, el era un moștenitor legal al clădirii.

Am încercat în 2001 revendicări (verificați faxul atașat), dar am fost împiedicat în mod brutal de unii membri ai familiei cu care am legături foarte reduse înspre deloc au făcut afirmații asemănătoare (sau chiar exagerate). Dacă tu și doamna Poroșnicu sunteți de părere că s-ar putea face ceva după atât de mult timp, aș fi foarte fericit să vă aud părerile. Știu că și Comunitatea Europeană își face simțită prezența.

Aștept cu nerbădare corespondența cu voi și vă mulțumesc din nou pentru toate informațiile pe care mi le-ați transmis.

Calde salutări,

Doru M. Margulies

 

[Corespondență în limba Engleză] De la Doru Mihail Margulies către Alexandru Sava:

 

Dear Mr.Sava,

 

Thank you for your mail of today, which I read with great interest. I was awaiting for some time news and I am glad they arrived through you. How is she? 

 

Please extend my best regards to her if you speak or see her.

 

I do not follow facebook or Instagram, so the various youtube videos are already an interesting development on my side

 

I would like to mention the following points:

 

1)  Joseph Zoller was my grand-father , the father of my mother Elsa, and not my great grand father

2)  I have supplied most of the information I had in hand, so I suppose you have a copy of it

3)  There were 4 children not 5 -   Filly 1902/1967 – Paula 1907/1907 – Henri Millo 1910/1991 – Elsa 1910/2001

4)  Only Filly (Theofila I suppose) had 1 daughter Josette who worked with Radio Bucarest (German section as she came from Cerneuti) and wrote articles under the name of Josette Dan. Millo and Paula no heirs.Josette passed away in 2016

5)  The pianist you seem to mention would be my mother Elsa ; she was actually a very talented pianist but never undertook a professional career

6)  The same Elsa had vivid records of her , as a small child, kissing Queen Maria when she visited the house when the French diplomats stayed in it as you mention in your documents. Also she adored her father (lost when she was only 13) and spoke about him almost every day of her life

7)  You mention the Photo Archive which is quite impressive. Maybe the piano was my mother’s ? I don’t know.  In any case all the creations made around the name Zoller are beautiful (the sweets look great) and my compliments to the creator.  Really Mrs.Porosnicu has done a great development job and I am proud the name of my grandfather to be revived in such a way.

 

At this point I would be interested to know if and how I can participate to the development you are orchestrating ? I live in Italy and in Switzerland , so not so near Iasi ! I was there in 1968 and visited the Copou cemetery + other places of course.

 

I have no claim on my mother’s past assets as the house was sold as you say long ago, it is emotional and unexpected, especially knowing the love there has been for this man.

 

My real interest and involvement would be into recovering my share of the Palatul Braunstein which is in Piata Unirii as you know ; this building was built by my great grandfather Adolf Braunstein and  belonged afterwards to my grandparents (I.Margulies + Maria Braunstein) . It was managed by my grandfather Isidore Margulies. Actually my father Aurel, when in Iasi, bought back most of the shares of the other heirs and was the main owner, but I have no proof of such.In any case through his mother Maria he was a legal heir to the building.

 

I tried in 2001 to claim something (please see copy of fax attached) but I was brutally dismissed from my quest when I know that some members of the family with whom I have no or little relation made similar (and undue actually) claims. If you and Mrs.Porosnicu think something can be done after so many years, I would be more than happy to receive your comments. I know now that the European Community is also entering into the picture.

 

I look forward for further exchange with you and I thank you again for all the information you have supplied to me

 

Best regards,

Doru M. Margulies

 

[Corespondență în limba Română]  De la Ștefan Năstas către domnul Doru Mihail Margulies:

 

Draga domnule Margulies,

 

Mă numesc Nastas Ștefan și colaborez cu doamna avocat Poroșnicu Gianina și cu Sava Alexandru.

Sunt elev la Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” din Iași și sunt olimpic la engleză, astronomie și lingvistică. Printre pasiunile mele se numără astronomia, dar și cercetarea și documentarea în diverse domenii. Imi place să aflu cât mai mult despre lumea din jurul meu și să încerc să o înțeleg cât de bine pot.

Știu că ați corespondat până acum cu Alexandru Sava și că i-ați răspuns la câteva întrebări. De asemenea, aș dori să vă întreb și eu despre familia dumneavoastră, dacă îmi permiteți.

În primul rând, ce vârstă avea bunicul dumneavoastră când a decedat? Ce vârste aveau copiii și soția lui și ce trăsături fizice aveau fiecare? Care erau vârstele copiilor și a soției la momentul decesului bunicului dumneavoastră? Ce hobby-uri aveau ei? Ce studii aveau? Ce trăsături psihice erau cele mai importante, care îi defineau ca oameni? Cum i-ați caracteriza pe fiecare, din amintirile dumneavoastră?

În al doilea rând, vă anunț cu regret că Palatul Braunstein aparține primăriei în momentul de față, iar foștii proprietari au fost despăgubiți, conform informațiilor pe care le cunoaște doamna avocat, care s-ar putea să nu fie oficiale. Nu sunt foarte multe date cu privire la istoria proprietarilor palatului, și de aceea, o variantă care ar putea ajuta în adunarea informațiilor este recrutarea unei persoane care să facă o munca responsabilă în acest sens. Doamna avocat nu se ocupa cu dreptul civil, astfel că nu vă poate oferi consiliere din acest punct de vedere, iar noi ne vedem în imposibilitatea de a face ceva concret pentru a vă ajuta. 

Menționez că astăzi este 1 decembrie, Ziua Naționala a României, iar Casa Joseph Zoller a făcut pregătiri pentru serbarea acestei zile! Am arborat, mai întâi, steagurile, lucrate manual din catifea cu fire de aur și argint, care sporesc rafinamentul și sentimentul de epocă al casei. De asemenea, am avut parte și de un “tricolor dulce”, care a constat într-un tort de casă, comandat special cu ocazia acestei sărbători. La infochioșc se cântă acum imnul României, în interpretarea Filarmonicii din Iași, care atrage întotdeauna curioși ce vor să afle istoria casei Joseph Zoller. Mai jos atașez niște fotografii cu elementele festive.

 

Cu stimă, 

Nastas Stefan

 

[Corespondență în limba Engleză] De la Ștefan Năstas către domnul Doru Mihail Margulies:

 

Dear Mr. Margulies, 

 

My name is Nastas Stefan and I work with Mrs. lawyer Porosnicu Gianina and with Sava Alexandru. 

 

I am a student at the “Vasile Alecsandri” High School in Iasi and I am olympic at english, astronomy and linguistics. Among my passions there are astronomy, but also research and documentation in various subjects. I like to find more about the world around me everyday and try to understand it as best as I can. 

 

I know that you corresponded with Alexandru Sava by now and that you answered to some of his questions. Likewise, I would also like to ask you about your family, if I may. 

 

Firstly, what was your grandfather’s age when he passed away? What were the ages of his children and his wife and how did they look like? What were the ages of the children and of the wife at the time of your grandfather’s decease? What were their hobbies? What were their studies, reffering to college or university? What moral traits were the most important, that made them who they were? How would you portray each one of them? We are asking all of this in order to replicate your family as close to reality as possible, with the mannequin scene that will be displayed at the house. 

 

Secondly, I regrettably announce you that Palatul Braunstein is in the possession of the city hall of Iasi, and the ex-owners have been compensated, according to the information that Mrs. Porosnicu has, which may not be official. Not much data on the history of the owners of the Palace is available, hence why an option that might help in gathering data is recruiting someone who can undertake a responsible work towards this purpose. Mrs. Porosnicu does not deal with civil law, so she cannot offer you advice from this point of view, and we find ourselves unable to do anything concrete to help you. 

 

I must mention that today is the 1st of December, The National Day of Romania, and the Joseph Zoller House has made preparations for this day! Firstly, we ran the flags up the poles, flags which were hand-crafted from velvet with gold and silver threads, contributing to the subtlety and the vintage feeling of the house. Likewise, we also had a “sweet flag” , that represented a cake with the national flag on it, ordered just for this unique day! At the infokiosk the national anthem of Romania is being played right now, in the interpretation of the Filarmonica Iasi (Philharmonic orchestra Iasi), always charming people curios about the house’s history. Below you can find pictures with the preparations. 

 

Yours faithfully, 

Nastas Stefan 

 

[Corespondență în limba Română] De la Doru Mihail Margulies către Ștefan Năstas:

 

Dragă domnule Nastas,

Vă mulțumesc pentru mail și pentru informații.

Bunicul meu avea 47 e ani când a decedat (1875-1924) și am trimis aproape toată cronologia domnului Sava.

Au fost 4 copii, nu 5. Filly 1902/1967 – Paula 1907/1907 – Henri Millo 1910/1991 – Elsa 1910/2001

Filly a fost Doctor în filozofie și a trăit în Cernăuți.

Millo a fost stomatolog și a trăit în București (a studiat în Viena).

Elsa a fost casnică.

Bunica mea s-a născut în 1877 și a decedat în anii 1950 în București.

Din păcate, am avut doar un an când am părăsit România și era o diferență mare între vârste. Astfel nu mi-am putut cunoaște rudele care au rămas în țară și nu vă pot răspunde concret la întrebări. Nici părinții mei nu au vorbit cu încântare despre trecut și întotdeauna au preferat să se uite înainte, decât înapoi.

Cazul cu Palatul Braunstein este un exemplu bun, așa-zișii proprietari fiind oameni care au părăsit România mult mai târziu, făcându-și legături care le-au permis să revendice ce au dorit. La fel a fost și cu celelalte companii ale tatălui meu și cu ultima fabrică construită în 1946 pe numele meu.

Am fost crescut cu educație franceză iar franceza era limba care se vorbea în casă. Îmi pare rău.

La mulți ani pentru Ziua Națională!

 

Calde salutări,

D.Margulies

 

[Corespondență în limba Engleză] De la Doru Mihail Margulies către Ștefan Năstas:

 

Dear Mr.Nastas,

 

I thank you for your mail and all the latest information contained.

 

My grandfather was 47 when he passed away 1875/1924 and you have most of the chronology answers already in the mail sent to Mr.Sava

 

Point 3) There were 4 children not 5 -   Filly 1902/1967 – Paula 1907/1907 – Henri Millo 1910/1991 – Elsa 1910/2001

Filly was Doctor in Philosophy and lived in Cernauti

Millo was stomatologist in Bucarest  (studied in Vienna)

Elsa was housewife

 

My grandmother was born in 1877 and died early 50’s in Bucharest.

 

Unfortunately for you, I was 1 year old when I left Rumania with a big age gap in generation. So I did not meet or hardly knew the previous generations  which were blocked (or already dead) in Rumania and therefore I am just unable to answer seriously to your questions. Furthermore my parents would not talk gladly about the past obviously and always preferred to look forward and not backwards.

 

The situation with the Braunstein Palace is probably a good example, and the so-called “owners” are people who left Rumania much later so they probably kept useful links that allowed them to claim whatever they did. Same with my father’s other companies and the last factory he built in 1946 under my name.

 

I was brought up with a French education and French was the language at home. Sorry.

 

Have a Happy National Day!

 

Kind regards,

D.Margulies

 

[Corespondență în limba Română] De la Ștefan Năstas către domnul Doru Mihail Margulies:

 

Dragă domnule Margulies,

Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Revin cu mai multe întrebări, pentru a clarifica scena cu manechinul.

Având în vedere informațiile doamnei Poroșnicu, Millo și Elsa erau frați gemeni. Este adevărat? De asemenea, aveți cumva vreo amintire cu privire la culoarea părului celor 4 frați? Ce lucrau? Au făcut ceva legat de Casa Joseph Zoller?

 

Cu stimă,

Nastas Ștefan

 

[Corespondență în limba Engleză] De la Ștefan Năstas către domnul Doru Mihail Margulies:

 

Dear Mr. Margulies,

 

Thank you for your prompt answer. I come back with more questions, in order to have this mannequin scene sorted out. 

 

As far as Mrs. Porosnicu knows, she believes that Millo and Elsa were twin siblings. Is that true? Also, by any chance, do you have any recollections at least on the hair's colours of the 4 siblings? What were they doing for a living? Did they do anything related to Joseph Zoller's house?

 

Yours faithfully,

Nastas Stefan

 

[Corespondență în limba Română] Răspunsul domnului Doru Mihail Margulies către Ștefan Năstas:

 

Bună ziua,

Scuze, dar îmi este greu să îți înțeleg mail-ul!

Cum pot fi gemeni dacă unul este născut în 1905 și celălalt în 1910?

Să știi că pe parcursul vieții unui om, culoarea părului se schimbă, deci e greu de răspuns la această întrebare. Mai mult, femeile se vopsesc!

Am răspuns la ultima întrebare în primul mail. Millo a fost stomatolog și doctor.

Cu stimă,

D. Margulies

 

[Corespondență în limba Engleză] Răspunsul domnului Doru Mihail Margulies către Ștefan Năstas:

 

Hello,

 

Sorry but it is hard for me to understand your mail!

 

How can they be twins if one is born in 1905 and the other in 1910?

 

You should know that hair colour changes during the lifetime of a person, so difficult to answer this question. Furthermore often women dye their hair!

 

Finally I answered to last question in my first mail as Millo was a stemmatologist (doctor + dentist) if you don’t know the speciality.

 

Regards,

D. Margulies

 

[Corespondență în limba Română] De la Ștefan Năstas către domnul Doru Mihail Margulies:

 

Dragă domnule Margulies,

Tind să cred că s-a strecurat o greșeală în informațiile pe care mi le-ați dat. În primul mail din 1 decembrie, ați menționat că Henri Millo s-a născut în 1910 și a trăit până în 1991, iar Elsa s-a născut în 1910 și a trăit până în 2001. Întrebarea mea era dacă acești frați ar fi putut fi gemeni, iar în răspunsul pe care mi l-ați trimis pe 2 decembrie ați menționat că unul s-a născut în 1905 și celălalt în 1910. Ați putea să verificați anii în care s-au născut încă o dată? Am dori să rezolvăm această problemă cât mai rapid posibil.

Doamna Poroșnicu vă urează numai bine!

 

Cu stimă,

Nastas Ștefan

 

[Corespondență în limba Engleză] De la Ștefan Năstas către domnul Doru Mihail Margulies:

 

Dear Mr. Margulies,

 

I tend to believe that there is a mistake in the information you provided me with. In your first mail from 1st of December, you mentioned that Henri Millo was born in 1910 and lived until 1991, and Elsa was born in 1910 and lived until 2001. My question was if these two siblings were, by any chance, twins, and in the response you sent me on the 2nd of December, you mentioned that one of them was born in 1905 and the other in 1910. Could you please, verify the dates of their births one more time? We would like to solve this as soon as possible.

 

Mrs. Porosnicu sends the best wishes!

 

Yours faithfully,

Nastas Stefan

 

[Corespondență în limba Română] De la Doru Mihail Margulies către Ștefan Năstas:

 

Bună ziua,

Scuze, este greșeala mea, am vrut să îți răspund cât mai rapid la mail și am copiat fără să verific mail-ul meu către domnul Sava, care avea deja greșeala inițială 1910 în loc de cea corectă, 1905, pentru Millo.

Din moment ce am trimis deja aceste informații primăvara trecută doamnei Poroșnicu nu m-am gândit să mai verific din nou.

Sincere păreri de rău,

D.Margulies

 

[Corespondență în limba Engleză] Răspunsul domnului Doru Mihail Margulies către Ștefan Năstas:

 

Hello,

 

Sorry it is my mistake as I wanted to answer asap to yr mail and I copied without checking my mail to Mr.Sava which already had the initial mistake 1910 instead of correct 1905 for Millo.

 

As I have supplied already all these info last spring to Mrs.Porosnicu. I didn’t bother checking again.

 

Best apologies,

D.Margulies

 

[Corespondență în limba Română] De la Ștefan Năstas către domnul Doru Mihail Margulies:

 

Dragă domnule Margulies,

 

Vă anunț că mâine este Ziua Națională a Culturii în România și facem pregătiri în acest sens.

Una dintre cele mai notabile personalități din cultura românească este Mihai Eminescu, poet, prozator, jurnalist și mult mai multe. A fost un geniu care a marcat istoria țării sale, dar și a lumii întregi. Vă trimit informații despre el pentru a vă documenta.

15 ianuarie este Ziua Culturii Naționale și ziua în care îl omagiem pe marele poet Mihai Eminescu, numit de Constantin Noica „ omul deplin al culturii românești”. 

 Mihai Eminescu( 1850-1889) poet, prozator, dramaturg și jurnalist, a fost considerat de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română. 

Cum ni-l amintim noi  astăzi pe Eminescu ca om? După fotografia din cărțile de literatura: profil aproape sculptural, frunte înaltă, păr dat pe spate, papion. Opera sa transcede însă figura marelui poet. Un lucru este astăzi binecunoscut: ocaziile in care marele poet s-a lăsat fotografiat au fost rare.

În cei 39 de ani cât a trăit, s-a lăsat fotografiat și ne-au rămas mărturie peste timp doar 4 fotografii originale. 

Prima fotografie a lui Mihai Eminescu a fost făcută pe când acesta avea 19 ani de către Bernhard  Brand.

Cea de a doua fotografie a fost făcută pe vremea când Eminescu ( 28 ani) era stabilit la București de către Franz Duschek în 1878. 

Această fotografie,  ce se regăsește și in medalionul Junimii, este caracterizată de biografi ca fiind cea mai reprezentativă pentru Eminescu. Ea ni-l înfățișează pe marele poet așa cum era și cum trebuie să ni-l imaginăm și noi.  

Despre această fotografie se scria la începutul secolului XX astfel: „ea datează din epoca maturității poetului când personalitatea sa extraordinară ajunsese a se manifesta în toata strălucirea și toată vigoarea ei - și în literatura , și în viața publică. Ea ne arată imaginea poetului din vremea în care el a fost, pe cât soarta și mediul l-au iertat să fie, mai mult ca oricând al său propriu, ori mai bine zis- al geniului său.” 

A treia fotografie datează de pe vremea când poetul avea 34 de ani și a fost făcută la Iași, în atelierul de fotografie a lui Nestor Heck ( per.1884-1885). Este o fotografie în care Eminescu este după primul acces de boală, o fotografie făcută ca urmare a unei păcăleli. 

Era binecunoscut faptul că marelui poet nu îi plăcea să se fotografieze. Prietenii junimiști l-au convins însă să facă o fotografie de grup. S-au înțeles însă cu fotograful, Nestor Heck și, atunci când acesta se pregătea să declanșeze ei s-au retras și a rămas doar Eminescu. 

Unul dintre prietenii poetului, A.C. Cuza, despre împrejurările în care a avut loc vizita la atelierul lui Heck și fotografierea relata următoarele: 

„În sfârșit, într-o zi, vara, profitând de bunele dispoziții, l-am luat de pe terasa hotelului Traian din Iași pe Eminescu, împreună cu Wilhelm Humpel si cu Petru V. Grigoriu, și așa, îmbrăcat în costumul său alb de vară, cum era, ne-am dus cu toții la atelierul de fotografie Nestor Heck, strada Lăpușneanu, nr.42, unde a consimțit a se fotografia, însă numai în grup, alături de noi, ne-am așezat împreună. După indicațiile noastre însă , fotograful l-a scos numai pe dânsul, ceea ce nu puțin l-a supărat mai apoi, văzându-se amăgit ca un copil.” 

Aceasta fotografie, originală, se află astăzi, la loc de cinste în Casa Joseph Zoller din Iași, imobil de referință pentru arhitectura locală și națională, construit în anul 1912 și restaurat de av. Gianina Vera Poroșnicu. 

Fotografia ce-l înfățișează pe Eminescu are o ramă de lemn masiv, din nuc, lucrată manual. 

Ea face parte, alături de alte fotografii originale, din colecția privată a avocatei Gianina Vera Poroșnicu. 

Pe spatele fotografiei stă mărturie ștampila cu numele firmei lui Nestor Heck. 

Ultima fotografie datează din 1887 și a fost făcută probabil în luna noiembrie, la Botoșani, când se afla în grija surorii sale Harieta, de către Jean Bieling. 

 

[Corespondență în limba Engleză] De la Ștefan Năstas către domnul Doru Mihail Margulies:

 

Dear Mr. Margulies,

 

I am writing to let you know that tomorrow is the National Culture Day here, in Romania, and we decided to prepare for it. 

 

One of the most notable figures in Romanian culture is Mihai Eminescu, poet, prose writer, journalist and so much more. He was a genius who left a mark in the history of his country, but also in worldwide history. I am sending you some information regarding his personality for further reading. 

 

January 15 is the Day of National Culture and the day we pay respects to the great poet Mihai Eminescu who, according to Constantin Noica, was "the absolute man of Romanian culture". 

 

Mihai Eminescu (1850-1889) was a poet, prose writer, dramatist and journalist and was considered by posthumous literary critics as the most important poetic voice in Romanian literature. 

 

How do we remember Eminescu today? Judging by the photo from literature books: nearly sculptural profile, high forehead, hair on the back and a bow tie. But his work transcends the appearance of the great poet. One thing is well known today: the occasions when the great poet was photographed were rare. 

 

During the 39 years of his life, only 4 pictures of him made it to our days. 

 

The first photo of Mihai Eminescu was taken when he was 19 years old by Bernhard Brand. 

 

The second photograph was taken by Franz Duschek in 1878 when Eminescu, 28 years old at the time, was settled in Bucharest. 

 

This photograph, which is also found in the Junimea literary society medallion, is said by biographers to be the most representative for Eminescu. It depicts the great poet as he was and as how we should imagine him. 

 

This photograph was written about at the beginning of the twentieth century as follows: "it dates from the time of the poet's maturity when his extraordinary personality had manifested itself in all its brilliance and vigor - both in literature and in public life. It shows us the image of the poet from the time he was, as much as fate and the environment have forgiven him to be, more than ever his own, or rather his genius. " 

 

The third photograph dates back from the time when the poet was 34 years old and was taken in Iasi, in the photography studio of Nestor Heck (around 1884-1885). It is a photograph taken after the first disease symptoms, as the result of a trick. 

 

It was well known that the great poet did not like to be photographed. However, his friends from Junimea literary society convinced him to take a group photo. Furthermore, they agreed with the photographer, Nestor Heck, and when he was preparing to shoot, they withdrew and only Eminescu remained. One of the poet's friends, A.C. Cuza, about the circumstances in which the visit to Heck's studio took place and the photography related the following: "Finally, one day, in the summer, taking advantage of the good mood, I took Eminescu from the terrace of the Traian Hotel in Iasi. Together with Wilhelm Humpel and Petru V. Grigoriu, since he was dressed in his white suit, we all went to the Nestor Heck's photography studio, 42 Lapusneanu Street, where he agreed to take pictures, but only in a group with us when we sat down together. According to our instructions, however, the photographer captured only him, which upset him a little later, seeing himself deceived as a child. " 

 

This original photograph is today in a place of honor in the Joseph Zoller House in Iasi, a reference building for local and national architecture built in 1912 and restored by Gianina Vera Porosnicu. The photo depicting Eminescu has a solid handmade wood frame made of walnut. 

 

It is part of lawyer Gianina Vera Porosnicu's private collection, along with other original photos. On the back of the photo is the stamp with the name of Nestor Heck's company. The last photo dates from 1887 and was taken by Jean Bieling in November, in Botosani, when he was in the care of his sister Harieta.

 

Yours sincerely,

Nastas Stefan

 

[Corespondență în limba Română] De la Doru Mihail Margulies către Ștefan Năstas:

 

Bună dimineața,

Mulțumesc pentru aceste informații și sunt sigur că este o mare onoare pentru casa bunicului meu să fie asociată cu Eminescu.

Probabil nu s-au întâlnit niciodată, dar sunt sigur că i-ar fi respectat munca acestui autor, ca orice român.

Din păcate, nu îmi sunt cunoscute decât numele și teiul său, pe care l-am văzut când am fost în Iași.

Vă urez și ție și doamnei Poroșnicu mult succes cu pregătirile.

Cu stimă,

D.Margulies

 

[Corespondență în limba Engleză] De la Doru Mihail Margulies către Ștefan Năstas:

 

Good morning,

 

Thank you for this information and I am sure it is a great honour to associate Eminescu and my grandfather's home.

 

They probably never met, but I am sure that like every Rumanian he must have respected this great author's work.

 

Unfortunately I am only familiar with the name and the tree which I saw when I was in Iasi.

 

I wish you and Mrs. Porosnicu a good return on this exhibition and a lot of interest

 

Kindly yours,

D.Margulies

 

[Corespondență în limba Engleză] De la Ștefan Nastas către domnul Doru Mihail Margulies:

 

Good evening,

 

During these rough times, it is of utmost importance to keep an eye out for eachother. Hence me and Mrs. Lawyer Poroșnicu Gianina Vera thought to write you to make sure you are alright and healthy.

 

We are planning to launch the book about Joseph Zoller's life soon. Also, when the weather will be better, Mrs. Poroșnicu will pay her respects at Joseph Zoller's grave and will send you more photos of the grave.

 

Please, let us know how you feel and if you have more informations about him, we are more than happy to hear them!

 

Yours sincerely,

Nastas Ștefan

 

[Corespondență în limba Română] De la Ștefan Nastas către domnul Doru Mihail Margulies:

 

Bună seara, 

În aceste vremuri dificile este foarte important să avem grijă unii de ceilalți. Așadar, eu și doamna avocat Poroșnicu Gianina Vera ne-am gândit să vă scriem pentru a ne asigura că sunteți în regulă și sănătos. 

Plănuim să lansăm cartea despre viața lui Joseph Zoller în curând. De asemenea, când vremea va fi mai frumoasă, doamna Poroșnicu va aduce omagii lui Zoller la mormântul său, cu care vă vom trimite fotografii. 

Vă rugăm să ne spuneți cum vă simțiți și dacă aveți alte informații despre Joseph Zoller, suntem mai mult decât fericiți să le primim. 

Cu stimă, 

Nastas Stefan

 

[Corespondență în limba Română] De la Ștefan Năstas către domnul Doru Mihail Margulies:

 

Bună seara, 

Vă mulțumesc foarte mult pentru grijă și sunt fericit să vă anunț că eu și familia mea suntem în regulă. Sper că este la fel și pentru voi. 

Bineînțeles, cu toții cunoaștem cazuri tragice ale prietenilor care au fost afectați în această perioadă, dar va trebui să trăim astfel pentru câtva timp, din păcate. 

Nu am alte informații despre bunicul meu, doar dacă aveți voi întrebări la care să vă răspund. 

Transmite-i salutările mele doamnei Poroșnicu. 

Cu stimă, 

D.M.Margulies

 

[Corespondență în limba Engleză] De la Doru Mihail Margulies către Ștefan Năstas:

 

Hello,

 

Thank you very much for your concern and I am pleased to inform you that my family and myself are feeling fine. I hope it is the same around you.

 

Of course we all know of tragic cases that have hit friends in this terrible period, but unfortunately we shall have to live with this for quite a long time I am afraid.

 

I have no more information in my mind about my grandfather, unless you have specific questions yourselves.

 

Please extend my best regards to Mrs.Porosnicu

 

Yours sincerely,

D.M.Margulies

 

[Corespondență în limba Română] De la Ștefan Nastas către domnul Doru Mihail Margulies:

 

Bună ziua, 

Avem vești foarte bune: pe 26 aprilie va fi ziua lui Joseph Zoller. Așadar, am făcut pregătiri în acest sens și suntem nerăbdători să le vedeți. 

În primul rând, doamna Poroșnicu a comandat un manechin care să semene cu fiica lui Joseph Zoller, Elsa. Acest manechin a fost realizat la comandă în așa fel încât să reproducă viziunea doamnei Poroșnicu asupra fiicei cât mai bine posibil. A fost comandat din Italia și va fi îmbrăcat cu haine de epocă. 

Am fi recunoscători dacă ne-ați trimite informații despre ea, dacă aveți, bineînțeles. Cu cât mai multe știm despre cum era ea, cu atât mai realistic putem face manechinul și hainele. 

Înafară de aceasta, avem alte pregătiri în program și vă vom ține la curent cu fotografii cu manechinul. 

 

Cu stimă, 

Nastas Ștefan

 

[Corespondență în limba Engleză] De la Ștefan Năstas către domnul Doru Mihail Margulies:

 

Good day,

 

We have very good news: on the 26th of April it will be the birthday of Joseph Zoller. Hence, we did some preparations in this way and we cannot wait for you to see them.

 

First of all, Mrs. Porosnicu ordered a custom mannequin resembling Joseph Zoller's daughter, Elsa. The mannequin is custom-made so as to resemble Mrs. Porosnicu view of her as good as possible. It is ordered from Italy and she will be dressed in vintage clothes to match her time.

 

Perhaps you could provide us with more information about her, if you have, of course. The more we know about how she was, the more realistic we can make the mannequin and the clothes. 

 

Besides this, we have more preparations on the way and we will keep you up-to-date with photos of the mannequin and everything else.

 

Yours faithfully,

Nastas Stefan

 

[Corespondență în limba Română] Răspunsul domnului Doru Mihail Margulies către Ștefan Nastas:

 

Bună ziua, 

Acesta este un gând foarte frumos și neobişnuit, mulțumesc. 

Mi-ar fi plăcut să particip, dar călătoritul nu este atât de ușor, după cum știți. Într-o altă zi, poate! 

Atașez două imagini cu mama mea, Elsa, una fiind in 1920 și cealaltă e de mult mai târziu. Încercați să le folosiți pe acestea, sunt sigur că veți reuși. 

Mi-ar face plăcere să văd niște imagini cu organizările și vă urez mult succes. 

Calde salutări, 

M.Margulies

 

[Corespondență în limba Engleză] De la Doru Mihail Margulies către Ștefan Năstas:

 

Hello,

 

That is a very nice and unusual thought, thank you.

 

I would have loved to attend of course, but in this period travelling is not easy as you know. One day maybe!

 

I attach 2 pictures of my mother Elsa, one is from 1920 the other one is obviously from much later ; try and do your best with these, I am sure you will succeed very well.

 

I would love to see some pictures of the party and I wish all of you much success.

 

Kindest regards,

M.Margulies

 

[Corespondență în limba Română] De la Ștefan Năstas către domnul Doru Mihail Margulies:

 

Bună ziua, 

 

Vă informez că manechinul ce o întruchipează pe fiica lui Joseph Zoller, Elsa, a ajuns la doamna Poroșnicu. Suntem foarte mulțumiți de modul în care arată și suntem nerăbdători să vă ascultăm părerea dumneavoastră. 

În primul rând, putem remarca poziția încrucișată a mâinilor manechinului, poziție a unei pianiste profesioniste. Având în vedere acest aspect, pianul de 100 de ani care a aparținut celebrului anticar Dumitru I. Grumăzescu, care acum este în proces de restaurare, va acompania manechinul. Îmbrăcămintea a fost realizată de Rodica Eșanu, care alcătuiește și costume de epocă la Teatrul National. 

Manechinul este expus trecătorilor curioși. De multe ori, ei rămân să asculte mai multe informații despre familia Zoller. 

De asemenea, doamna Poroșnicu vă transmite salutări și speră că veți găsi fotografiile ca fiind interesante.

 

Cu stimă, 

Nastas Ștefan

 

[Corespondență în limba Engleză] De la Ștefan Năstas către domnul Doru Mihail Margulies:

 

Good day,

 

I inform you that the mannequin resembling Joseph Zoller's daughter, Elsa, arrived at Mrs. Porosnicu. We are very happy with how it looks and we cannot wait for your opinion on it.

 

Firstly, we can see the position of the mannequin's crossed hands, just like the ones of a professional piano player. Having this in mind, an 100 old piano which belonged to the famous antiquarian Dumitru I. Grumăzescu, now being restored, will accompany it. It was dressed by Rodica Esanu, who also designes vintage costumes for the employees at the National Theater. 

 

It is available for display for the curious passers-by. Often they also stay to hear more informations about the Zoller family.

 

Furthermore, Mrs. Porosnicu sends her regards and hopes you will find the photos interesting. 

 

Yours faithfully,

Nastas Stefan

 

[Corespondență în limba Română] De la Doru Mihail Margulies către Ștefan Năstas:

 

Bună ziua, 

Mulțumesc pentru mail și pentru fotografii. 

Manechinul arată, într-adevăr, foarte plăcut și se cunoaște că italienii se pricep la această artă. 

Bun venit ”noului musafir” în casa voastră.

 

Calde salutări ție și doamnei Poroșnicu. 

D.M.Margulies

 

[Corespondență în limba Engleză] De la Doru Mihail Margulies către Ștefan Năstas:

 

Hello,

 

Thank you for your last mail and pictures.

 

The mannequin looks indeed very nice, and the Italians seem very gifted for this art.

 

So welcome to your “new guest” in the house

 

Kind regards to you and Mrs  Porosnicu,

D.M.Margulies