ARHIVĂ DOCUMENTE

Dosarul cu actele originale ale Casei „Iosef Zoller“, 1899 – 1900.

La Arhivele Naționale Române din Iași (bulevardul Carol I 24) se află întreg dosarul casei, cu toate documentele, de la 1912, până când imobilul a fost rechiziţionat de către comunişti. Din fericire pentru imobil, documentele s-au conservat foarte bine, iar, în dosar, se află schiţa arhitectului casei.

Darea de seamă a Comitetului pentru refacerea Sinagogei Mari din Tg. Cucului, Iaşi, 1924 – 1925.

Iosef Zoller se regăsește pe lista celor care, în anul 1925, a contribuit la refacerea sinagogii din Târgu Cucu Iași, astăzi și ea monument istoric și restaurată într-o perioadă apropiată celei de restaurare a Casei „Iosef Zoller“.

Casa are la intrarea în curte un Infochioșc, ce informează ieșenii și turiștii despre istoria imobilului și a străzii, iar, în zilele marii sărbători naționale, rulează, în interpretarea Filarmonicii Moldova Iași, Imnul Național, respectiv Hora Unirii.

 

Casa „Iosef Zoller“ a fost clasificată în categoria B ca Monument Istoric în anul 2010. Decizia a apărut în Monitorul Oficial cu nr. 670 bis din 1.10.2010.

 

Pe frontispiciul gardului zidit al Casei „Iosef Zoller“ sunt montate cinci stele, care imortalizează în alamă:

Numele Casei, Perioada de restaurare (2013-2016), Numele arhitectului (Ionuț Biciușcă), Numele constructorului (ing. Cristi Grâu) și Numele proprietarului (Gianina Poroșnicu).

 

Lista caselor naționalizate din municipiul Iași în anul 1994.

 

Începând cu toate intrările în Iași, există montate indicatoare de orientare către Monumentul Istoric Casa „Iosef Zoller“. Schița casei apare pe toate aceste indicatoare.